Tip van de sluier.

Er is iets bijna klaar hier.  Ten minste, dat denk ik.  Bijna moet u daarbij ruim interpreteren want eerste prioriteit nu is de boel hier aan de kant krijgen.  Dat hoort bij zondagen en als u op één of andere manier herkenning vindt in licht autistische trekjes, begrijpt u mij.
Maar een tip van de sluier krijgt u al.  Want de stofjes zijn geknipt en de rits is geprepareerd.

De groene strepen en het blauw komen van Ikea, de wonderlijke vrachtwagens van bij Vermiljoen.  En van die laatste is nog een extra meter onderweg, want een Happy Hour bij Vermiljoen, daar kon ik onmogelijk aan weerstaan.